✅ Là nguyên liệu sơ cấp để sản xuất ra dầu thô.

✅ Chất đốt công nghiệp.

Chi tiết

Vỏ hạt điều là gì ?

Vỏ hạt điều là nguyên liệu sơ cấp đầu vào để sản xuất ra các sản phẩm dầu.

Ngoài ra có thể được sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu đốt công nghiệp với nhiệt lượng cao.

VO HAT DIEU

Đốt lò bằng vỏ hạt điều