Chủ yếu sử dụng làm chất đốt công nghiệp.

Chi tiết

Bã vỏ hạt điều là gì ?

Bã vỏ hạt điều  (bã điều) là bã thu được sau khi đem vỏ hạt điều ép lấy dầu điều. Phần bã điều này được sử dụng làm trong nhiều ngành sản xuất công nghiệp, chất đốt lò hơi giá rẻ mà nhiệt lượng cao lên đến 4800 Kcal.

- Bã vỏ hạt điều là chất dễ cháy, dễ pha trộn với dăm và một số nguyên liệu đốt khác nhằm đẩy nhanh nhiệt của lò hơi. Vì vậy bã điều thường được sử dụng làm chất đốt thay thế các loại chất đốt khác như than đá, củi, trấu…

Bã vỏ hạt điều có thể được tận dụng làm nhiên liệu đốt công nghiệp với nhiệt lượng cao.

bã vỏ điều

Đốt lò bằng bã vỏ hạt điều

bã vỏ điều làm nguyên liệu chất đốt